sàn gỗ ngoài trời, tags của ConGaiThich

, Trang 1

Gỗ chiu liu là gỗ gì

Gỗ chiu liu là gỗ gì

Muồng đen hay muồng xiêm (danh pháp khoa học: Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin Barneby, đồng nghĩa: Cassia siamea Lam., 1785) thuộc họ Đậu (Fabaceae). Là cây nguyên sảnở vùng Đông Nam Á Muồng đen hay muồng xiêm (danh pháp khoa học: Senna siamea (Lam.)

sàn gỗ ngoài trời, tags của ConGaiThich, nội dung mới nhất về sàn gỗ ngoài trời, Trang 1

 

Tìm ConGaiThich.com tại MXH:

       Mạng Xã Hội

Đăng ký Miễn phí